Voor het verhuren van kamers heeft u mogelijk een vergunning nodig. U vraagt deze aan bij de gemeente. Regel de vergunning voordat u kamers verhuurt.

Beschrijving

Wilt u een deel van uw huis gaan verhuren of verhuren aan meerdere huishoudens (bijvoorbeeld studenten of arbeidsmigranten) dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Deze omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend gebruik kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Meer informatie kunt u vinden bij kamergewijze verhuur.

Bij verlening van deze omgevingsvergunning zal onder andere worden getoetst aan de beleidsregels niet-zelfstandige woonruimten.  Bij 5 of meer wooneenheden dient u een melding brandveilig gebruik te doen via www.omgevingsloket.nl. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden bij brandveilig gebruik.

 

Zo vraagt u een vergunning voor kamerverhuur aan:

  • Neem contact op met de gemeente.

U kunt de kamerverhuurvergunning aanvragen bij de gemeente.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.