Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Kamers verhuren

Wilt u een deel van uw huis gaan verhuren of verhuren aan meerdere huishoudens (bijvoorbeeld studenten of arbeidsmigranten) dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Deze omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend gebruik kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Meer informatie kunt u vinden bij kamergewijze verhuur.

Bij verlening van deze omgevingsvergunning zal onder andere worden getoetst aan de beleidsregels niet-zelfstandige woonruimten.  Bij meer dan 5 wooneenheden dient u een melding brandveilig gebruik te doen via www.omgevingsloket.nl. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden bij brandveilig gebruik.

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U kunt de kamerverhuurvergunning aanvragen bij de gemeente.