Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Kandidaatstelling voor gemeenteraadsverkiezingen

Als u mee wilt doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, moet u op de kandidatenlijst van een partij staan. Politieke partijen leveren op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) hun kandidatenlijst in bij de gemeente.

Is uw partij nog niet geregistreerd? U kunt wel een kandidatenlijst inleveren. Op het stembiljet komt dan geen partijnaam boven de lijst te staan.

De voorwaarden voor kandidaatstelling zijn:

   

 • U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen. Of u wordt 18 jaar tijdens de zittingsperiode van de gemeenteraad. Let op: u kunt pas benoemd worden als gemeenteraadslid als u 18 jaar bent.
 •  

 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
 •  

 • U staat ingeschreven in de gemeente of bent bereid daarnaartoe te verhuizen.
 •  

 • U staat maar op 1 kandidatenlijst in dezelfde gemeente.
 •  

Informatie over het inleveren van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen leest u op Kiesraad.nl.

Zo geeft de politieke partij uw kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen door:

   

 • De partij levert de kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau van de gemeente. Dit gebeurt op 5 februari 2018 tussen 9.00 en 17.00 uur.
 •  

Partijen die nog geen zetel hebben in de gemeenteraad betalen voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 225,00. De gemeente betaalt de waarborgsom terug als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt. Of als de partij geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.