In sommige gezinnen is er sprake van een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking van volwassenen of kinderen en adviseert een hulpverlener dat er tijdelijke kinderopvang wordt geregeld. Hierbij kan de voorziening Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie, helpen.

Beschrijving

De Kinderopvang SMI is een voorziening van de Jeugdwet. Ouders kunnen, samen met de gemeente Oosterhout, hiermee tot een (tijdelijke) oplossing komen voor problemen want soms is er even 'ruimte' nodig. Het sociale team bestaat uit professionals met ervaring op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst dan kunt u van de gemeente een financiële bijdrage krijgen. Deze heet een 'Tegemoetkoming in de kosten voor Kinderopvang door Sociaal Medische Indicatie'.

Indien u denkt dat u in aanmerking komt voor deze voorziening of als u een (hulp)vraag heeft, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oosterhout.