Heeft u een klacht over discriminatie? Dan kunt u dit melden via de website Discriminatie.nl.

Beschrijving

Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

De gemeente moet ervoor zorgen dat u klachten over discriminatie kunt melden. De gemeente heeft dit geregeld via Discriminatie.nl. Een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt neemt uw klacht dan in behandeling. U krijgt advies en hulp bij de afwikkeling van uw klacht.

U kunt een klacht over discriminatie indienen als u slachtoffer of getuige geweest bent van discriminatie. U kunt ieder soort discriminatie melden.

Zo meldt u een klacht over discriminatie:

 • U neemt contact op met een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt via Discriminatie.nl.
 • U geeft onder andere door:
  • of u slachtoffer of getuige bent geweest van discriminatie
  • om wat voor discriminatie het ging
  • waar en wanneer de discriminatie plaatsvond
  • welke andere personen hierbij betrokken waren

Als u een melding doet, heeft het antidiscriminatiebureau uw persoonsgegevens nodig. Het antidiscriminatiebureau behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe het antidiscriminatiebureau met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar het antidiscriminatiebureau om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw melding.
 • Het antidiscriminatiebureau registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • Het antidiscriminatiebureau gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt het antidiscriminatiebureau u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.