Heeft u een klacht over discriminatie? Dan kunt u dit melden via de website www.radar.nl

 

Beschrijving

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen.
Bijvoorbeeld als mensen geen baan krijgen vanwege hun afkomst, worden uitgescholden omdat ze homo, lesbienne of een transgender persoon zijn, vanwege hun beperking geen toegang hebben tot een winkel of geweigerd worden bij een discotheek vanwege hun huidskleur.

U kunt een klacht over discriminatie indienen als u slachtoffer of getuige geweest bent van discriminatie. U kunt ieder soort discriminatie melden.

Zo meldt u een klacht over discriminatie:

 • U maakt een melding aan op Radar.nl.
 • U beschrijft hier zo goed mogelijk wat er heeft plaatsgevonden.
 • U vult uw gegevens in.

Daarna neemt Radar uw melding in behandeling. Als u dat wenst, kan Radar ook ondersteuning bieden. Dit kunt u aangeven bij het maken van een melding. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.