Heeft u een klacht over discriminatie? Dan kunt u dit melden via de website www.radar.nl

 

Beschrijving

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen.
Bijvoorbeeld als mensen geen baan krijgen vanwege hun afkomst, worden uitgescholden omdat ze homo, lesbienne of een transgender persoon zijn, vanwege hun beperking geen toegang hebben tot een winkel of geweigerd worden bij een discotheek vanwege hun huidskleur.

U kunt een klacht over discriminatie indienen als u slachtoffer of getuige geweest bent van discriminatie. U kunt ieder soort discriminatie melden.

Zo meldt u een klacht over discriminatie:

  • U maakt een melding aan op Radar.nl.
  • U beschrijft hier zo goed mogelijk wat er heeft plaatsgevonden.
  • U vult uw gegevens in.

Daarna neemt Radar uw melding in behandeling. Als u dat wenst, kan Radar ook ondersteuning bieden. Dit kunt u aangeven bij het maken van een melding. 

Als u een melding doet, heeft het antidiscriminatiebureau uw persoonsgegevens nodig. Het antidiscriminatiebureau behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe het antidiscriminatiebureau met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar het antidiscriminatiebureau om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw melding.
  • Het antidiscriminatiebureau registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • Het antidiscriminatiebureau gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt het antidiscriminatiebureau u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.