Voor de gemeentelijke belastingen krijgt u een aanslag van de gemeente. Bent u de aanslag kwijt of heeft u een kopie nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

Beschrijving

Voor gemeentelijke belastingen, zoals hondenbelasting, precariorechten, rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onroerende zaak belasting (OZB) krijgt u een aanslag van de gemeente via de Belastingsamenwerking West-Brabant. De Belastingsamenwerking West-Brabant verzorgt de administratie en beantwoordt uw vragen.

Bent u aanslag kwijt of heeft u een kopie nodig om bezwaar in te dienen? Vraag dan om een kopie bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Zo vraagt u een kopie van een belastingaanslag aan:

 • Neem contact op met de gemeente. 
 • U heeft nodig:
  • uw geldig identiteitsbewijs

U vraagt de kopie van uw belastingaanslag aan bij de Belastingsamenwerking West-Brabant, telefoonnummer 076 - 529 83 00.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.