Voor de gemeentelijke belastingen krijgt u een aanslag van de gemeente. Bent u de aanslag kwijt of heeft u een kopie nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

Beschrijving

Voor gemeentelijke belastingen, zoals hondenbelasting, precariorechten, rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onroerende zaak belasting (OZB) krijgt u een aanslag van de gemeente via de Belastingsamenwerking West-Brabant. De Belastingsamenwerking West-Brabant verzorgt de administratie en beantwoordt uw vragen.

Bent u aanslag kwijt of heeft u een kopie nodig om bezwaar in te dienen? Vraag dan om een kopie bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Zo vraagt u een kopie van een belastingaanslag aan:

  • Neem contact op met de gemeente. 
  • U heeft nodig:
    • uw geldig identiteitsbewijs

U vraagt de kopie van uw belastingaanslag aan bij de Belastingsamenwerking West-Brabant, telefoonnummer 076 - 529 83 00.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.