Beschrijving

Een legalisatie van een handtekening houdt in dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De handtekening dient in aanwezigheid van de behandelend ambtenaar geplaatst te worden. Het geeft geen enkele informatie over de integriteit van de inhoud van het document. Aan de legalisatie kan men slechts de conclusie verbinden dat de betreffende handtekening gesteld is door de persoon die met naam is genoemd in de legalisatieverklaring.

U kunt via DigiD een afspraak maken om uw handtekening te legaliseren. Klik hier om direct een afspraak te maken.

geldig identiteitsbewijs

€ 14,55