Wilt u mantelzorg verlenen en daarvoor een tijdelijke woonunit plaatsen of een bijgebouw verbouwen naar een woning, dan gelden daarvoor regels. Deze regels kunt u inzien via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Gemeenten ondersteunen mantelzorgers bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg).

Om mantelzorg te kunnen verlenen is het soms noodzakelijk dat de zorgverlener en de zorgbehoevende dicht bij elkaar wonen. De gemeente maakt dit mogelijk. Wel stelt zij daaraan regels. Welke regels dat zijn kunt u terugvinden in het omgevingsloket. Een beroep aan huis kan overlast veroorzaken voor de omgeving. Om die reden zijn er regels over wat in welke omvang is toegestaan. Past u beroep aan huis binnen de regels. Dan is deze toegestaan zonder omgevingsvergunning. Past die niet binnen de regels, dan is het toegestaan.

In het omgevingsloket kunt u zien welke eisen er voor uw woning gelden.

Ga naar het omgevingsloket en doe daar de vergunningencheck.

Voor uitleg over de vergunningencheck klikt u hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team VTH van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.