Beschrijving

Let op!

Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring per 1 november 2017.

Bij elke aanvraag van een rijbewijs van de categorieën C, D, CE en/of DE moet een door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) afgegeven gezondheidsverklaring worden overlegd. Deze verklaring wordt door het CBR in een register gezet.

Een gezondheidsverklaring kunt u aanvragen door het formulier 'gezondheidsverklaring' naar het CBR te sturen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het CBR en het gemeentehuis. Voor de rijbewijzen C, D, CE en DE moet dit een gezondheidsverklaring CDE zijn met een ingevuld Geneeskundig verslag. Op de gezondheidsverklaring staat vermeld dat het Geneeskundig verslag moet worden ingevuld door een arts van een arbodienst.

Voor aanvragers van 70 jaar en ouder blijft de gezondheidsverklaring met Geneeskundig verslag gewoon bestaan. Aangezien onder mensen van 70 jaar en ouder vrijwel geen beroepschauffeurs voorkomen, mogen zij deze gezondheidsverklaring ook gebruiken als zij tevens de categorieën C, D, CE en/of DE aanvragen.

Voor meer informatie hierover klikt u op de link over rijgeschiktheid.

Vraag bij de gemeente, uw rijschool of het CBR formulier 'Eigen verklaring met Geneeskundig verslag' aan. U vult de vragen over uw eigen gezondheid zelf in. Het Geneeskundig verslag laat u door een arts invullen. U kunt uw eigen verklaring ook online doen, op de website van het CBR.

De gezondheidsverklaring kost € 44,50 (2024)