Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument. Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. In deze commissie zitten experts op het gebied van onder andere historische bouwkunst.

Via deze link kunt u zien of het pand wat u wil gaan verbouwen een gemeentelijk monument, of een rijksmonument is.

Is het een monument, dan dient u via het omgevingsloket een conceptverzoek in.

Nadat u dat heeft gedaan, wordt uw conceptverzoek besproken in de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Zij beoordelen dan of uw plannen geen afbreuk doen aan de monumentale waarden.

Het resultaat van de beoordeling schrijft de commissie in een advies. Het advies wordt toegevoegd aan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Het is mogelijk om uw plannen toe te lichten tijdens een zitting van de commissie. Dit kan u aangeven bij uw conceptverzoek. Soms wordt u ook hiertoe uitgenodigd door de commissie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team VTH van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.

De vergunningencheck is gratis.

Aan de behandeling van de aanvraag van een conceptverzoek zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).