Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Natuurgebieden betreden met voertuig of paard

De gemeente kan een gebied tot natuurgebied benoemen. Dit zijn openbare plekken waar recreanten naartoe kunnen gaan om te genieten van de natuur. Om overlast, milieuvervuiling of onveilige situaties te voorkomen, is het verboden om deze gebieden in te gaan met een motorvoertuig (brommer, motor of auto) of een paard.

Wilt u een afgezet gebied toch in met uw motorvoertuig of paard? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. U geeft hierbij de reden op.

 

In Oosterhout en omgeving zijn er specifieke ruiterroutes aangelegd op de Vrachelse Heide en in de Boswachterij Dorst. Langs ecologische verbindingszones kunnen restricties gelden voor paardrijden.

Het gemotoriseerd voortbewegen op de onderhoudspaden langs waterlopen is niet toegestaan in verband met de overlast en schade die dit teweeg brengt.

De gemeente kijkt naar wat u precies wilt doen, hoeveel u wilt doen en wat het doel is.

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

  • om welk natuurgebied het gaat
  • waarom u dit natuurgebied in wilt
  • wanneer en hoe laat u toegang wilt
  • met welk voertuig u erin wilt (type en kenteken)
  • uw naam of de naam van verantwoordelijke organisatie

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.