Wilt u Nederlander worden? Dit kan door optie of naturalisatie. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Beschrijving

Er zijn twee manieren waarop u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit kunt verkrijgen. Dit zijn de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De snelste manier is de optieprocedure. De gemeente bepaald eerst de juiste procedure voor u. Voor de echte aanvraag zie Aanpak

Wat is het?

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? U moet dan de naturalisatieceremonie bijwonen waar u het besluit krijgt uitgereikt. Meer informatie hierover vindt u bij het product 'ceremonie bij naturalisatie.

 

Zie voor voorwaarden voor optie of een naturalisatie aanvraag de brochure 

 

 

U dient een verzoek voor de Nederlandse nationaliteit in bij de gemeente. Daarvoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140162 of via de website www.oosterhout.nl.

U moet de volgende documenten meebrengen naar het gemeentehuis:

 •  Geldig buitenlands paspoort;
 •  Geldige verblijfsvergunning;
 •  Indien van toepassing: geboorteakte;
 •  Indien van toepassing: huwelijksakte.
 •  Bij naturalisatie een bewijs dat u bent ingeburgerd zoals bv: een diploma, inburgeringsdiploma of een bewijs van   ontheffing. 

De eventuele geboorteakte en huwelijksakte moeten, afhankelijk van het land waar het document vandaan komt, worden voorzien van een legalisatie of apostille en een vertaling in het Nederlands. De precieze indieningsvereisten kunt u navragen bij de unit Burgerzaken.

Na controle van uw verzoek wordt met u contact opgenomen door de gemeente om een afspraak voor de officiële aanvraag te maken. Bij deze aanvraag betaald u de kosten.  

Voor meer informatie neemt u contact op met de Unit Burgerzaken via 140162.

Bij een optieverzoek beslist de gemeente. De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

De optieprocedure kost:

 • voor u alleen: € 217,00 (2024)
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 370,00 (2024)
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 24,00 (2024)

Naturalisatie kost:

 • voor u alleen: € 1023,00 (2024)
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.305,00 (2024)
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 151,00 (2024)

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie:

 • voor u alleen: € 760,00 (2024)
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1044,00 (2024)

U betaalt dit bij uw aanvraag.