Wilt u Nederlander worden? Dit kan door optie of naturalisatie. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Beschrijving

Let op!

Maak eerst een afspraak. Alleen als u een afspraak heeft, kunt u langskomen bij de gemeente. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

Heeft u een Brits paspoort en wilt u in Nederland (blijven) wonen? Houd rekening met de Brexit. Kijk op de website van de IND voor meer informatie.

Er zijn twee manieren waarop u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit kunt verkrijgen. Dit zijn de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De snelste manier is de optieprocedure.

Wanneer heb ik dit nodig?

Wanneer u Nederlander wilt worden, kunt u een aanvraag indienen voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door middel van de optieprocedure.

Wat is het?

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? U moet dan de naturalisatieceremonie bijwonen waar u het optiebesluit krijgt uitgereikt. Meer informatie hierover vindt u bij het product 'ceremonie bij naturalisatie.

Om voor de optieprocedure in aanmerking te komen moet u een aanvraag doen bij de gemeente. Daarvoor moet u een afspraak maken. De gemeente toetst uw aanvraag aan de geldende regelgeving. 

 • U bent minstens drie jaar getrouwd met een Nederlander en u woont minstens vijftien jaar onafgebroken legaal in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba).
 • U woont vanaf uw vierde jaar legaal in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • U bent in het Koninkrijk der Nederlanden geboren of toegelaten en woont daar sindsdien onafgebroken.
 • U hebt vanaf de geboorte geen nationaliteit. U bent in het Koninkrijk der Nederlanden geboren of toegelaten en hebt daar minstens drie jaar onafgebroken gewoond.
 • U bent een oud-Nederlander die minstens één jaar in het Koninkrijk der Nederlanden woont. U verblijft hier op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een vergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent 65 jaar of ouder en u woont minstens vijftien jaar onafgebroken legaal in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • U bent na 1 maart 2009 door een Nederlander erkend op de leeftijd van zeven jaar of ouder. Daarnaast wordt u sinds de erkenning minstens drie jaar onafgebroken verzorgd en opgevoed door deze Nederlander.
 • U bent minderjarig en u staat onder gezamenlijk gezag van een Nederlandse en een niet-Nederlandse ouder. Voorwaarde is dat u sinds het instellen van dat gezag minstens drie jaar verzorgd en opgevoed bent door uw Nederlandse ouder en uw hoofdverblijf hebt in het Koninkrijk der Nederlanden.
 • U bent tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 vóór uw zevende jaar erkend door een Nederlander.
 • U bent tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 op de leeftijd van zeven tot en met zeventien jaar door uw Nederlandse, biologische vader erkend.
 • U bent tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 vóór uw achttiende jaar gewettigd door een Nederlander.

Als niet een van bovenstaande situaties op u van toepassing is, kunt u kijken in het product Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie. Hierin vindt u meer informatie over de andere manier waarop u de Nederlandse nationaliteit kunt verkrijgen. De kosten van 2021 staan onderaan vermeld.

U dient een verzoek tot naturalisatie in bij de gemeente. Daarvoor moet u een afspraak maken met het Informatie- en servicecentrum Publiekszaken, unit Burgerzaken via 140162.

U moet de volgende documenten meebrengen naar het gemeentehuis:

 •  Geldig buitenlands paspoort;
 •  Geldige verblijfsvergunning;
 •  Indien van toepassing: geboorteakte;
 •  Indien van toepassing: huwelijksakte.

De eventuele geboorteakte en huwelijksakte moeten, afhankelijk van het land waar het document vandaan komt, worden voorzien van een legalisatie of apostille en een vertaling in het Nederlands. De precieze indieningsvereisten kunt u navragen bij het Informatie- en Servicecentrum, unit Burgerzaken.

De gemeente toetst uw aanvraag aan de geldende regelgeving. Tegen de beslissing van de gemeente kunt u schriftelijk bezwaar maken. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Voor meer informatie neemt u contact op met de Unit Burgerzaken via 140162.

Bij een optieverzoek beslist de gemeente. De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

De optieprocedure kost:

 • voor u alleen: € 196,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 335,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 22,00

Naturalisatie kost:

 • voor u alleen: € 925,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.181,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 137,00

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie:

 • voor u alleen: € 688,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 945,00

U betaalt dit bij uw aanvraag.

(tarieven 2021)