Als vreemdeling kunt u zich laten naturaliseren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Een verzoek hiervoor dient u in bij de gemeente. De Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) neemt de beslissing.

Beschrijving

Er zijn twee manieren waarop u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit kunt verkrijgen. Dit zijn de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Meer informatie over deze procedure vindt u in het product Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure.

Wanneer heb ik dit nodig?

Wanneer u Nederlander wilt worden, kunt u een aanvraag indienen voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door middel van de naturalisatieprocedure.

Wat is het?

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt. Meer informatie hierover vindt u bij het product ceremonie bij naturalisatie.

 • U bent meerderjarig;
 • Er zijn geen bedenkingen tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland;
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving. Dat betekent dat u bijvoorbeeld een Nederlands schooldiploma of Inburgeringsdiploma moet hebben. Er bestaan ook uitzonderingen om geen diploma te overleggen. Deze kunt u navragen bij de afdeling burgerzaken.

Daarnaast moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

U hebt 5 jaar voorafgaand aan het verzoek hoofdverblijf gehad in het Koninkrijk der Nederlanden of;

 • U heeft ooit de Nederlandse nationaliteit gehad of;
 • U bent ten minste 3 jaar gehuwd en woont samen met een Nederlander of;
 • U bent tijdens uw meerderjarigheid geadopteerd in het Koninkrijk der Nederlanden door ouders van wie ten minste één het Nederlanderschap bezit of;
 • U woont ten minste 3 jaar samen met een ongehuwde Nederlander of;
 • U bent staatloos.

U dient een verzoek tot naturalisatie in bij de gemeente. Daarvoor moet u een afspraak maken met de unit burgerzaken. De gemeente kan u informeren over de kosten en de gevolgen van het afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. U moet de volgende documenten meebrengen naar het gemeentehuis:

1. geldig identiteitsbewijs
2. huidig verblijfsdocument
3. geboorteakte
4. Indien van toepassing: huwelijksakte.

De geboorteakte en eventuele huwelijksakte moeten, indien nodig, worden voorzien van een legalisatie of apostille en een vertaling in het Nederlands door een beëdigde vertaler uit Nederland. Met een apostillestempel hoeft het document niet meer te worden gelegaliseerd door een ambassade of consulaat. Dit geldt alleen voor documenten die afkomstig zijn uit landen die het Apostilleverdrag hebben ondertekend.

De gemeente stuurt uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De koningin neemt uiteindelijk de officiële beslissing. Zij laat zich hierbij adviseren door de burgemeester. De kosten voor 2019 staan onderaan vermeld.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de unit Burgerzaken via 140162.

Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal een jaar nodig. De procedure bestaat uit drie delen: een deel bij de gemeente, een deel bij de IND en een deel weer bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

De naturalisatieprocedure kost:

 • voor u alleen: € 881,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1124,00
 • voor een minderjarige: € 130,00

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan betaalt u:

 • voor u alleen: € 655,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 899,00

(tarieven 2019)