Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

Beschrijving

(voorheen bouwvergunning). U gaat uw huis verbouwen dan is de vraag of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Meer informatie waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u vinden bij het onderdeel 'omgevingsvergunning'. Om te controleren of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u hiervoor de vergunningcheck doen op www.omgevingsloket.nl. Meer informatie over dit onderwerp kunt u informatie vinden op 'vergunningcheck'.

Om te controleren of uw plan binnen het bestemmingplan past kunt u hiervoor www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Indien u een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u deze aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Als u de gemeente vraagt om uit te zoeken of uw plannen mogelijk zijn moet u er rekening mee houden dat er legeskosten verbonden zijn aan het uitzoeken van uw plannen.

Als u een ingewikkelder plan heeft kunt u hiervoor een schetsplan (vooroverleg) voor indienen.  U kunt uw idee of plan laten toetsen op haalbaarheid. Hiermee voorkomt u dat u onnodige kosten maakt voor een volledige uitwerking van uw plannen.
Het vooroverleg aanvragen doet u via www.omgevingsloket.nl

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).
Op deze landelijke website van OLO vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.