Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Wil jij iets bouwen of verbouwen en wil je weten of je een omgevingsvergunning nodig hebt? Doe de vergunningcheck in het omgevingsloket. Heb je een omgevingsvergunning nodig, vraag deze dan aan via hetzelfde omgevingsloket.

Voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u een conceptverzoek aanvragen. U laat uw plan dan toetsen op haalbaarheid. Hiermee voorkomt u dat u onnodige kosten maakt voor een volledige uitwerking van uw plannen. Aan een conceptverzoek en een aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden deze staan in de legesverordening.

Beschrijving

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

  • bouwen
  • omgevingsplanactiviteit
  • een inrit of uitrit aanleggen
  • een monument herstellen, verbouwen of slopen
  • werk en werkzaamheden uitvoeren
  • brandveilig gebruik gebouwen
  • etc.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De reguliere procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. De gemeente zal na ontvangst en beoordeling van uw aanvraag, aangeven welke procedure van toepassing is.

Past uw aanvraag niet binnen het omgevingsplan en wilt u de gemeente vragen af te wijken van het omgevingsplan, klik dan hier.

Via het omgevingsloket kunt u een vergunningencheck doen. Mocht daaruit blijken dat u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen of informatie moet delen, dan kunt u via hetzelfde loket deze aanvragen of indienen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan wordt u geadviseerd via dit omgevingsloket eerst een conceptverzoek in te dienen, alvorens een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen./p>

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team VTH van de gemeente Oosterhout, via 14 0162, of via het contactformulier.

De vergunningencheck is gratis.

Aan de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning of conceptverzoek zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).