Als u asbest wilt opslaan, dan moet u een melding doen. U doet dit via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Asbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag? En wilt u asbest opslaan? U moet dit melden.

De voorwaarden voor het opslaan van asbest zijn:

  • Bij het op- en overslaan van asbest komt geen stof vrij dat met het blote oog te zien is.
  • U slaat asbest in een container op.
  • U verpakt asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat.
  • Doet u meer dan 1 asbestsanering? Dan gelden ook nog deze voorwaarden:
    • Voeg alle asbest samen in 1 container.
    • Leg per container vast van welke saneringen de asbest afkomstig is.
    • Bewaar deze gegevens 5 jaar.

U kunt uw melding doen via het omgevingsloket

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) via 013-2060100.

U doet een melding minimaal 4 weken voordat u asbest gaat opslaan.

Een melding doen kost niets.