Ongewone voorvallen zijn incidenten in een bedrijf waarbij milieuschade ontstaat of kan ontstaan. Of incidenten met andere ernstige gevolgen voor de omgeving. U meldt het voorval zo snel mogelijk aan de gemeente.

Beschrijving

Er kunnen ongewone voorvallen in uw bedrijf gebeuren. Dit zijn incidenten die ernstige gevolgen voor de omgeving hebben of kunnen hebben. Denk aan branden, explosies, ongevallen of storingen, met als gevolg bijvoorbeeld:

  • milieuschade
  • schade aan wegen of bruggen
  • schade aan een monumentaal pand
  • geluidsoverlast
  • geuroverlast

Neem meteen maatregelen om de negatieve gevolgen voor de omgeving te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen.

Door het voorval te melden kan de gemeente:

  • de mogelijke gevolgen voor de omgeving snel in kaart brengen en beperken
  • beter inzicht krijgen in de processen en installaties binnen bedrijven

U meldt het ongewone voorval als:

  • het om een incident gaat dat afwijkt van het normale bedrijfsproces
  • het incident negatieve gevolgen kan hebben voor de omgeving, zoals milieuschade
  • die gevolgen voor de omgeving behoorlijk groot zijn

Een ongewoon voorval melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij de MilieuKlachtenCentrale via 073 -6812821.