Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

Als u geluidsoverlast ervaart door bouw en sloopwerkzaamheden door particulieren dan is dit iets tussen u en die particulier. Dit valt onder het Burgerlijk Wetboek. U kunt hiervoor bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekering of een juridisch loket voor inschakelen.

Als u als bedrijf bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoert, moet u geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Bouw- of sloopwerkzaamheden met een geluidsniveau van 60 dB(A) of hoger mag u alleen uitvoeren op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Dit geldt alleen voor bedrijven. Er geldt een maximaal aantal dagen waarop u dit geluidsniveau mag produceren. Het maximale aantal dagen hangt af van het aantal dB(A):

   

 • 60-65 dB(A): maximaal 50 dagen
 •  

 • 65-70 dB(A): maximaal 30 dagen
 •  

 • 70-75 dB(A): maximaal 15 dagen
 •  

 • 75-80 dB(A): maximaal 5 dagen
 •  

 • 80 dB(A)     : 0 dagen
 •  

U kunt als bedrijf een ontheffing aanvragen bij de gemeente als u:

   

 • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op werkdagen tussen 19.00 en 7.00 uur
 •  

 • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op zondag of een feestdag
 •  

 • het maximale aantal dagen waarop u geluid van 60 of meer dB(A) mag maken wilt verlengen
 •  

 • apparaten wilt gebruiken die dag en nacht werken, zoals een grondwaterpomp
 •  

De voorwaarden voor het aanvragen van ontheffing zijn:

   

 • U gebruikt de stilste technieken en materialen.
 •  

 • U deelt de bouwplaats zo in dat de geluidshinder beperkt blijft.
 •  

 • U zorgt dat de geluidshinder zo kort mogelijk duurt.
 •  

 • U licht omwonenden op tijd in over geplande werkzaamheden.
 •  

Zo vraagt u de ontheffing voor geluidsoverlast aan:

   

 • U neemt contact op met de gemeente.
 •  

 • U geeft door:
  • In welk gebied u de werkzaamheden wilt uitvoeren en wat de afstand is tot de dichtstbijzijnde woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en scholen.
  • Hoe en waarmee u de werkzaamheden wilt uitvoeren.
  • Welke maatregelen u neemt om de geluidshinder te beperken.
  • Hoe u omwonenden informeert over de geluidsoverlast.
  • Hoe en bij wie overlast gemeld kan worden.
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.