Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Opkopersregister bijhouden

Handelaren in tweedehands goederen moeten een gewaarmerkt opkopersregister bijhouden. Zo wil de gemeente heling tegengaan. Het kopen van gestolen goederen is namelijk strafbaar. Bent u de verkopende partij? Dan moet u zich identificeren. Bent u koper? Registreer dan de gegevens van de verkoper in uw register.

Gaat u voor de eerste keer een opkopersregister bijhouden? Meld dit dan bij de gemeente.

Wilt u geen opkopersregister bijhouden? Vraag de gemeente dan om vrijstelling.

Als u het beroep van handelaar gaat uitoefenen, moet u dit zeker 3 dagen van tevoren melden bij de gemeente.

U moet een opkopersregister bijhouden als u gaat handelen in tweedehands goederen als:

   

 • gebruikte en ongeregelde goederen
 •  

 • goud, zilver, koper, edelstenen
 •  

 • horloges en klokken
 •  

 • kunst
 •  

 • auto’s, motorfietsen, brommers en fietsen
 •  

 • foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur
 •  

 • computers, laptops, mobiele telefoons
 •  

Om uw opkopersregister te starten, laat u de gemeente uw registratieboek waarmerken, eventueel met een stempel. U kunt ook gebruikmaken van het digitale opkopersregister.

U registreert:

   

 • een uniek volgnummer voor elk ingekocht goed
 •  

 • de datum van overdracht
 •  

 • een omschrijving van het goed (eventueel ook merk, type en serienummer)
 •  

 • de koopprijs of andere voorwaarden voor overdracht
 •  

 • de naam en het adres van de verkoper
 •  

 • nummer, land van herkomst en type identiteitsbewijs van de verkoper
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn een besluit neemt, krijgt u automatisch de vrijstelling.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meld het bij de gemeente als u een opkopersregister gaat bijhouden.

Wilt u vrijstelling voor het bijhouden van een opkopersregister? Doe dan een aanvraag bij de gemeente. 

Aan gebruik van het digitale opkopersregister zijn geen kosten verbonden.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •