Oud papier wordt hergebruikt. Daarom wordt het door de gemeente apart ingezameld. U brengt oud papier en karton naar een papierbak of inzamelpunt.

Beschrijving

Oud papier en karton kunnen prima worden hergebruikt. U brengt het naar de papierbak of een inzamelpunt.

Gemeente Oosterhout haalt 1x per  4 weken het oud papier en karton op.

Meer informatie zie de pagina Oud papier en karton

Oud papier kunt u aanbieden in de daarvoor bestemde afval container.
Hoogbouw heeft kratjes / inpandige container of een ondergrondse container.
Laagbouw woningen hebben een eigen papier container. U mag geen papier aanbieden naast uw container. (niet bijplaatsen)

Onder oud papier wordt verstaan:

  • dag en weekbladen,
  • boeken, drukwerk,
  • dozen en
  • enveloppen

Heeft u vragen over de papierinzameling vanuit de gemeente dan kunt u contact opnemen met de helpdesk afval 0800-3336699