Het is mogelijk als vader of moeder het ouderschap te ontkennen. Meestal moet u hiervoor naar de rechtbank. U heeft dan een advocaat nodig. Soms kan de moeder ook een akte van ontkenning aanvragen bij de gemeente.

Beschrijving

De wet gaat ervan uit dat de echtgenoot van de moeder ook de vader van haar kinderen is. Meestal is dat ook zo maar er zijn gevallen waarin het wettelijke vaderschap niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Het vaderschap ontkennen kan alleen als aangetoond wordt dat de man niet de biologische vader is. De moeder, de vader of het kind kunnen om deze reden het vaderschap ontkennen. Er moet dan wel aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan. De ontkenning werkt terug tot aan de geboorte.

De procedure voor het vaststellen van het ouderschap via de rechtbank leest u op Rechtspraak.nl.

De moeder kan soms ook via de gemeente het ouderschap ontkennen. Dit kan als de partner overleden is of als u gescheiden bent. De wettelijke moeder vraagt dan een akte van ontkenning aan.

De voorwaarden om het ouderschap van de vader via de gemeente te ontkennen zijn:

 • U bent de wettelijke moeder van het kind.
 • Het kind is nog niet 1 jaar oud.
 • De man van wie u het ouderschap wilt ontkennen, was uw echtgenoot of geregistreerd partner.
 • De man is overleden binnen 306 dagen voor de geboorte van uw kind.
 • U leefde gescheiden van de man vanaf de 306e dag vóór de geboortedatum van uw kind.

De voorwaarde om het ouderschap van de moeder via de gemeente te ontkennen is:

 • De moeder en de duomoeder leven sinds de kunstmatige donorbevruchting gescheiden (van tafel en bed).

 1. Het verzoek tot ontkenning vaderschap moet worden ingediend bij de rechtbank; 
 2. Geldig identiteitsbewijs;
 3. Afhankelijk van de situatie kan de rechtbank meerdere documenten vragen. Vraagt u de rechtbank welke documenten voor u van toepassing zijn.

Informeer bij uw advocaat naar de kosten.

Een akte van ontkenning aanvragen bij de gemeente kost €15,70 (2023)   €16,60 (2024)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.