Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Beschrijving

Als burger, bedrijf of instelling kunt u, indien u het vermoeden heeft dat milieuregels worden geschonden, bij de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) een verzoek om handhaving indienen.

  1. Bodem(vervuiling).
  2. Lucht of licht (verontreiniging).
  3. Geluid (geluidsoverlast).

U kunt hiervoor de milieuklachtenlijn bellen. Deze is 24 per dag,7 dagen per week bereikbaar. telefoonnummer is 013-2060500.

 

 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.