Betaalt u geen parkeergeld waar dit verplicht is? Of betaalt u te weinig? Dan kunt u een parkeerbon krijgen. U ontvangt dan thuis een brief.

Beschrijving

In sommige gebieden moet u betalen om te parkeren. Dit heet parkeerbelasting. U betaalt deze belasting bijvoorbeeld bij de parkeerautomaten.

Betaalt u niet? Of betaalt u te weinig? Dan kunt u een parkeerbon krijgen. Dit is een naheffing voor de niet-betaalde parkeerbelasting. Heeft u een parkeerbon gehad? De parkeerbon noemen we ook wel een naheffingsaanslag. U krijgt binnen enkele weken een duplicaat naheffingsaanslag thuisgestuurd met alle relevante informatie over uw betaling. U hoeft hier niet op te wachten. U kunt de naheffingsaanslag ook direct betalen bij de gemeente. Neem dan wel uw parkeerbon mee.

Er is een verschil tussen een parkeerbon en een boete (bekeuring). Een boete krijgt u voor een overtreding. Bijvoorbeeld voor te hard rijden, door rood rijden of foutparkeren. U betaalt de boete aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Zo betaalt u een parkeerbon:

  • U ontvangt een brief van de gemeente.
  • In de brief staat hoeveel, hoe en voor wanneer u moet betalen.

U betaalt uw parkeerbon aan de gemeente. Heeft u een verkeersboete gehad? Deze betaalt u aan het Centraal Justitieel Incassobureau.

Voor overige vragen neemt u contact op met de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.