Beschrijving

Werknemers van bedrijven die gevestigd zijn binnen het gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt, kunnen een parkeervergunning (bedrijfsvergunning) aanvragen.

 • Bedrijven die gevestigd zijn binnen het gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt, kunnen een parkeervergunning (bedrijfsvergunning) aanvragen.
 • Het bedrijf dient ingeschreven te zijn op een adres binnen het gebied waar vergunning-houders en/of betaald parkeren geldt.
 • Per bedrijf worden maximaal twee parkeervergunningen uitgegeven;
 • Op één vergunning kunnen maximaal 3 kentekens worden vermeld; Let op: de parkeervergunning is steeds voor maar één kenteken gelijktijdig geldig;
 • Met een bedrijfsvergunning mag niet worden geparkeerd op parkeerterreinen waarop het uurtarief van toepassing is. Parkeren op plaatsen waar het lage dagtarief van toepassing is, is wél toegestaan.

Wat zijn de uitzonderingsregels?

Per bedrijf worden maximaal 2 parkeervergunningen verstrekt. De bedrijfsvergunning is geldig op alle vergunninghoudersplaatsen. Met de bedrijfsvergunning mag ook geparkeerd worden op de parkeerterreinen waar een dagtarief van € 3,00 geldt.  Op de parkeerterreinen waar een uurtarief van toepassing is, is een bedrijfsvergunning niet geldig.

Bij de vergunningaanvraag dient de grootte van het voertuig te worden aangegeven. Voertuigen langer dan 6 meter en hoger dan 2,4 meter komen niet in aanmerking voor een vergunning. 

Wat wijzigt er in 2021?

Per 1 januari 2021 worden de volgende wijzigingen van kracht:

 • Het bedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, dient ook fysiek gevestigd te zijn op het adres waarop de vergunning wordt aangevraagd;
 • Als het bedrijf gevestigd is op een woonadres, wordt het aantal verstrekte bewonersvergunningen op dat adres in mindering gebracht op het aantal bedrijfsvergunningen dat wordt verstrekt.

Een nieuwe parkeervergunning vraagt u digitaal aan via het E-loket parkeren (zie link bovenaan of bij Formulieren). Heeft u al een vergunning voor 2021? Vraag dan voor 1 januari 2022  uw verguuning digitaal aan.

Mocht het inloggen niet lukken of heeft u hier moeite mee, dan kunt u ook bij de infobalie (receptie) op het stadhuis langsgaan. Zij zullen dan de controle en betaling samen met u uitvoeren.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente via www.oosterhout.nl/contact.

Bij vermissing van een parkeervergunning hoeft er geen aangifte te worden gedaan bij de politie. U kunt op afspraak langskomen op het gemeentehuis. Er wordt dan kosteloos een duplicaat van uw vergunning verstrekt.

 

Tarieven 2023:

 • 1e bedrijfsvergunning op één bedrijfsnaam: € 27,75/ maand en € 333,00/ jaar
 • 1e bedrijfsvergunning op één bedrijfsnaam: € 41,80/ maand en € 502,80/ jaar

Tarieven 2024:

 • 1e bedrijfsvergunning op één bedrijfsnaam: € 28,35/ maand en € 340,20/ jaar
 • 2e bedrijfsvergunning op één bedrijfsnaam: € 42,85/ maand en € 514,20/ jaar