Beschrijving

Inleiding
Om zorg- of hulpverleningstaken te kunnen uitvoeren in het gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt, kunnen specifieke beroepsgroepen/instellingen (zie voorwaarden) een zorgvergunning aanvragen. De vergunning is geldig op alle vergunning­houdersplaatsen en betaalde parkeerplaatsen.

Hier vindt u informatie over de parkerrzones en vergunninghouders.

 • De kernactiviteit van aanvrager dient te liggen op het gebied van
  1. eerstelijns gezondheidszorg (betreffende: huisartsgeneeskunde, geneesmiddelen-voorziening, fysiotherapie, verloskunde en kraamverzorging);
  2. thuiszorg (betreffende: wijkverpleging, gezinszorg, huishoudelijke zorg, alfahulp en maaltijdvoorziening);
  3. maatschappelijke dienstverlening (betreffende: algemeen maatschappelijk werk, groepswerk, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg en pastorale zorg);
 • Voor categorie 3, maatschappelijke dienstverlening, dient aanvrager te motiveren dat de kernactiviteit uitgeoefend wordt in het gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt en dat een parkeervergunning voor uitoefening van de activiteit noodzakelijk is;
 • Zorgvergunningen kunnen uitsluitend worden aangevraagd door de overkoepelende instelling; aanvragen door individuele medewerkers worden niet in behandeling genomen.
 • Een parkeervergunning wordt uitgegeven op kenteken; op één vergunning kunnen maximaal drie kentekens worden vermeld.

Een nieuwe parkeervergunning kan of digitaal worden aangevraagd via de link onderaan bij Formulieren of bovenaan deze pagina.

Mocht het inloggen niet lukken of heeft u hier moeite mee, dan kunt u ook bij de infobalie (receptie) op het stadhuis langsgaan. Zij zullen dan de controle en betaling samen met u uitvoeren.

Houdt u er rekening mee dat de vergunning pas uitgegeven wordt als u het verschuldigde bedrag betaald heeft (indien van toepassing). U hebt de volgende gegevens nodig als u een zorgvergunning wilt aanvragen:

 • (recent) uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel of
 • werkgeversverklaring
 • voor categorie 3, maatschappelijke dienstverlening, een nadere motivering waaruit blijkt dat:
  • de kernactiviteit uitgeoefend wordt in het gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt én
  • dat een parkeervergunning voor uitoefening van de activiteit noodzakelijk is;

 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente via www.oosterhout.nl/contact.

Bij vermissing van een parkeervergunning hoeft er geen aangifte te worden gedaan bij de politie. U kunt op afspraak langskomen op het gemeentehuis. Er wordt dan kosteloos een duplicaat van uw vergunning verstrekt.

 

Tarieven 2023:

 • € 10,35/ maand 
 • € 124,20/ jaar

Tarieven 2024:

 • € 10,60/ maand 
 • € 127,20/ jaar