Beschrijving

Inleiding
Om zorg- of hulpverleningstaken te kunnen uitvoeren in het gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt, kunnen specifieke beroepsgroepen/instellingen (zie voorwaarden) een zorgvergunning aanvragen. De vergunning is geldig op alle vergunning­houdersplaatsen en betaalde parkeerplaatsen.

 

De kernactiviteit van aanvrager dient te liggen op het gebied van:

 1. eerstelijns gezondheidszorg (betreffende: huisartsgeneeskunde, geneesmiddelen-voorziening, fysiotherapie, verloskunde, kraamverzorging)
 2. thuiszorg (betreffende: wijkverpleging, gezinszorg, huishoudelijke zorg, alfahulp, maaltijdvoorziening)
 3. maatschappelijke dienstverlening (betreffende: algemeen maatschappelijk werk, groepswerk, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, pastorale zorg);

Ter onderbouwing van de aanvraag, dient aanvrager stukken te overleggen waaruit de kernactiviteit blijkt (bijvoorbeeld uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel);

 

Voor categorie 3, maatschappelijke dienstverlening, dient aanvrager te motiveren dat de kernactiviteit uitgeoefend wordt in het gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt en dat een parkeervergunning voor uitoefening van de activiteit noodzakelijk is;

Zorgvergunningen kunnen uitsluitend worden aangevraagd door de overkoepelende instelling; aanvragen door individuele medewerkers worden niet in behandeling genomen.

Een parkeervergunning wordt uitgegeven op kenteken; op één vergunning kunnen maximaal drie kentekens worden vermeld.

 

Een nieuwe parkeervergunning kan alleen worden aangevraagd bij de balie Burgerzaken van het stadhuis. De balie Burgerzaken is geopend:

 • Op afspraak van maandag t/m woendag van 09.00 tot 17.00 uur;
 • Op afspraak donderdag van 09.00 tot 20.00 uur;
 • Op afspraak vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.

Houdt u er rekening mee dat de vergunning pas uitgegeven wordt als u het verschuldigde bedrag betaald heeft (indien van toepassing). U hebt de volgende gegevens nodig als u een zorgvergunning wilt aanvragen:

 • (recent) uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel of
 • werkgeversverklaring
 • voor categorie 3, maatschappelijke dienstverlening, een nadere motivering waaruit blijkt dat:
  • de kernactiviteit uitgeoefend wordt in het gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt én
  • dat een parkeervergunning voor uitoefening van de activiteit noodzakelijk is;

 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente via www.oosterhout.nl/contact, of telefonisch via 14 0162 

Bij vermissing van een parkeervergunning hoeft er geen aangifte te worden gedaan bij de politie. U kunt op afspraak langskomen op het gemeentehuis. Er wordt dan kosteloos een duplicaat van uw vergunning verstrekt.

 

Tarieven 2021:

Zorgvergunning:
€ 9,95 per maand
€ 119,40 per jaar