Beschrijving

Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, mag u zelf de locatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

 

Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

 

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan? Lees dan ook de volgende informatie op de website van de gemeente Den Haag.

De gemeente controleert of u:

  • 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap aangaan.
  • ongetrouwd bent en ook niet geregistreerd staat als iemands partner.
  • geen directe familie bent van uw partner (geen ouder of kind, geen grootouder of kleinkind, geen broer of zus en geen halfbroer of halfzus).
  • onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente kan onder andere vragen om:

  • geboortebewijs
  • geldig identiteitsbewijs
  • afschrift basisregistratie personen (BRP) met daarin een verklaring burgerlijke staat en nationaliteit
  • de gegevens van de getuigen

Welke gegevens de gemeente van u nodig heeft, verschilt per stel. Neem daarom altijd contact op met de gemeente. Zij kunnen u precies vertellen wat u mee moet nemen.

U doet een schriftelijke melding bij de gemeente waarin u het geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

Klik hier om over te gaan tot de aangifte melding voorgenomen geregistreerd partnerschap.

Voor een melding voorgenomen geregistreerd partnerschap hoeft u niet te betalen.

Meer informatie over het onderwerp en kosten van trouwen en geregistreerd partnerschap