Een politieke partij of groepering moet zich registeren als het onder een bepaalde naam wil meedoen aan de verkiezingen.

Beschrijving

U kunt met een nieuwe politieke partij of groepering meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor registreert u een partijnaam bij de gemeente. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

Registratie van een partij of groepering is niet verplicht. U kunt ook meedoen aan de verkiezingen met een blanco lijst. In dat geval staat er geen naam boven aan de kandidatenlijst van uw partij en het stembiljet. Daar staat dan alleen een nummer.

U kunt geen partijnaam meer registreren voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dat kon tot en met 20 december 2021.

De voorwaarden voor het registreren van een partij of groepering voor de verkiezingen zijn onder andere:

  • Het gaat om een politieke partij of groepering.
  • De naam van de partij of groepering voldoet aan de voorwaarden op Kiesraad.nl. De naam mag bijvoorbeeld niet misleidend zijn.

Is uw partijnaam al geregistreerd voor de Tweede Kamer of de provincie? Dan hoeft u geen nieuwe partijnaam te registreren.

De waarborgsom voor de registratie van een partij of groepering voor de gemeenteraadsverkiezingen is € 112,50. U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert.