Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Reclame plaatsen

Het is niet zomaar toegestaan reclame aan te brengen aan een huis of bedrijfspand. U dient na te gaan of u voor uw reclame uitingen een omgevingsvergunning nodig heeft voor het onderdeel bouwen (driedimensionaal) of enkel voor de reclame uiting. U kunt controleren of u een vergunning nodig heeft door op www.omgevingsloket.nl de vergunningcheck te doen. Via deze site kunt u ook uw vergunning aanvragen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden bij 'reclame plaatsen'.

Om reclame te mogen plaatsen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bij de aanvraag geeft u door:

   

 • waarom u reclame wilt plaatsen
 •  

 • om welk soort reclameobject het gaat
 •  

 • hoe groot het reclameobject is
 •  

 • waar u de reclame wilt plaatsen
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

   

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 •  

 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 •  

 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.
 •