Heeft u reclame langs de weg geplaatst? Misschien moet u reclamebelasting betalen. De gemeente stuurt u een belastingaanslag.

Beschrijving

De gemeente kan reclamebelasting heffen als u reclame langs de weg plaatst.

Belangrijk om te weten:

  • de gemeente maakt geen onderscheid tussen particuliere en openbare grond
  • u heeft meestal ook een omgevingsvergunning nodig om reclame te plaatsen
  • u betaalt ook precariobelasting voor reclame op of boven gemeentegrond

Als u meer informatie wilt hebben over het gebruik van gemeentegrond kunt u deze vinden bij 'gebruik gemeentegrond'.

De voorwaarden voor het betalen van reclamebelasting zijn:

  • De reclame is vanaf de openbare weg zichtbaar. Bijvoorbeeld: reclame aan de gevel van een café of een billboard langs de snelweg.

De kosten van de reclame- en precariobelasting staan meestal in 1 belastingaanslag.