Wilt u een recreatiebedrijf beginnen of overnemen? Meld dit bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een recreatiebedrijf gaat runnen, moet u dat doorgeven aan de gemeente. Een recreatiebedrijf is bijvoorbeeld een camping, strandtent of hotel.

De voorwaarden voor het beginnen of overnemen van een recreatiebedrijf zijn onder andere:

 • Als u alcohol verkoopt in uw bedrijf: u heeft een drank- en horecavergunning.
 • Als u een camping heeft: u heeft een kampeervergunning.
 • Als u een gokautomaat in uw bedrijf heeft: u heeft een aanwezigheidsvergunning.

Zo meldt u het beginnen of overnemen van een recreatiebedrijf:

 • U neemt contact op met de gemeente. Doe dit binnen 3 dagen voor het beginnen of overnemen van het bedrijf.
 • U geeft onder andere door:
  • om wat voor bedrijf het gaat
  • waar het bedrijf is gevestigd
  • wanneer u het bedrijf wilt beginnen of overnemen
  • of u alcohol verkoopt in uw bedrijf
  • of u een gokautomaat in uw bedrijf heeft
  • welke vergunningen u heeft

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Oosterhout.
Telefoonnummer: 14 0162.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.