De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dien een aanvraag in bij de gemeente.

Beschrijving

Voor het maken of vergroten van een rioolaansluiting moet u een aanvraagformulier indienen bij de gemeente. De gemeente verzorgt uw rioolaansluiting tot aan uw eigen terrein (tot de perceelgrens). Op uw eigen perceel moet u er zelf voor zorgen.

Het is NIET toegestaan om zelf een rioolaansluiting te maken. Werkzaamheden in openbaar gebied worden uitsluitend door of namens de gemeente uitgevoerd.
De gemeente Oosterhout hanteert de stelregel van één aansluiting per pand/perceel. Bij een gescheiden rioolstelsel worden er twee aansluitingen gemaakt, één voor het vuilwater en één voor het regenwater.

Ook voor tijdelijke voorzieningen zoals keten of toiletwagens moet u een rioolaansluiting aanvragen.

 

Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en de aansluitvoorwaarden van de gemeente Oosterhout. De voorwaarden van een standaardrioolaansluiting staan verwoord in de Retributieverordening Oosterhout 2020. Het bouwbesluit, de aansluitvoorwaarden en de retributieverordening vindt u hieronder.

Hoe vraag ik een rioolaansluiting aan?

Voor de aanvraag van een rioolaansluiting moet u een aanvraagformulier invullen. Stuur dit samen met een duidelijke rioleringstekening (situatieschets) op naar de gemeente Oosterhout.

Op de rioleringstekening (situatieschets) moet duidelijk staan: de plaats en de diameter van de rioolaansluiting en het type rioolaansluiting. Aanvragen zonder rioleringstekening worden retour gezonden.

Tussen aanvraag en uitvoering zit ongeveer twee weken.

 

Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 14 0162. 

Een standaardrioolaansluiting in 2023 voor afvalwater met een graaflengte van: 

0,00 - 2,99 meter € 758,00
3,00 - 6,99 meter € 1004,00
7,00 - 9,99 meter € 1.086,00
10,00 - 15,00 meter € 1.195,00

U krijgt voor de betaling een factuur.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.