De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. Bent u nog niet aangesloten? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente.

Beschrijving

Voor het maken of vergroten van een rioolaansluiting moet u een aanvraagformulier indienen bij de gemeente. De gemeente verzorgt uw rioolaansluiting tot aan uw eigen terrein (tot de perceelgrens). Op uw eigen perceel moet u er zelf voor zorgen.

Het is NIET toegestaan om zelf een rioolaansluiting te maken. Werkzaamheden in openbaar gebied worden uitsluitend door of namens de gemeente uitgevoerd.
De gemeente Oosterhout hanteert de stelregel van één aansluiting per pand/perceel. Bij een gescheiden rioolstelsel worden er twee aansluitingen gemaakt, één voor het vuilwater en één voor het regenwater.

Ook voor tijdelijke voorzieningen zoals keten of toiletwagens moet u een rioolaansluiting aanvragen.

 

Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

Neem contact op met het team Buiten Projecten van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier

Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 14 0162. 

U betaalt de kosten voor aanleg en aansluiting zelf.

 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.