Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Rioolaansluiting

Voor het maken of vergroten van een rioolaansluiting moet u een aanvraagformulier indienen bij de gemeente. De gemeente verzorgt uw rioolaansluiting tot aan uw eigen terrein (tot de perceelgrens). Op uw eigen perceel moet u er zelf voor zorgen.

Het is NIET toegestaan om zelf een rioolaansluiting te maken. Werkzaamheden in openbaar gebied worden uitsluitend door of namens de gemeente uitgevoerd.
De gemeente Oosterhout hanteert de stelregel van één aansluiting per pand/perceel. Bij een gescheiden rioolstelsel worden er twee aansluitingen gemaakt, één voor het vuilwater en één voor het regenwater.

Ook voor tijdelijke voorzieningen zoals keten of toiletwagens moet u een rioolaansluiting aanvragen.

 

Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en de aansluitvoorwaarden van de gemeente Oosterhout. De voorwaarden van een standaardrioolaansluiting staan verwoord in de Retributieverordening Oosterhout 2015. Het bouwbesluit, de aansluitvoorwaarden en de retributieverordening vindt u hieronder.

Hoe vraag ik een rioolaansluiting aan?

Voor de aanvraag van een rioolaansluiting moet u een aanvraagformulier invullen. Stuur dit samen met een duidelijke rioleringstekening (situatieschets) op naar de gemeente Oosterhout.

Op de rioleringstekening (situatieschets) moet duidelijk staan: de plaats en de diameter van de rioolaansluiting en het type rioolaansluiting. Aanvragen zonder rioleringstekening worden retour gezonden.

Tussen aanvraag en uitvoering zit ongeveer twee weken.

 

Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 14 0162. 

Een standaardrioolaansluiting voor afvalwater met een graaflengte van: 

0,00 - 2,99 meter € 614,00
3,00 - 6,99 meter € 840,00
7,00 - 9,99 meter € 1.035,00
10,00 - 15,00 meter € 1.140,00

U krijgt voor de betaling een acceptgiro.