Heeft u een klacht over het riool? Bijvoorbeeld omdat het riool verstopt is of stinkt? Als de oorzaak buiten uw erf ligt, meldt u dit bij de gemeente.

Beschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op openbare grond. De bewoner of perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud op zijn terrein en heeft een gedeelde verantwoordelijk voor de (huis)aansluitleiding in openbare grond.

De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het oplossen van verstoppingen, ook in het leidingdeel dat ligt in openbare grond. Vetten, zeepresten, doekjes, groenteafval enz. kunnen bij ''normaal'' gebruik ook de leiding verstoppen. Wanneer u een rioolverstopping heeft, dan dient u een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. 

Als dit gespecialiseerde bedrijf constateert dat de verstopping in openbare grond plaatsvindt door een defect in het leidingwerk (bv wortels of scheuren in het materiaal), dan dient de gemeente ingeschakeld te worden. Een rapportage en/of beeldmateriaal moet daarbij als bewijs overlegd worden. De gemeente geeft dan opdracht aan een aannemer om de geconstateerde gebreken te herstellen.

Indien de verstopping veroorzaakt wordt door enkel ophoping van vuil, dan dient de gebruiker de kosten van de verstopping zelf te betalen.

Indien de verstopping op gemeentegrond zit én de oorzaak is te wijten aan een defect in het leidingwerk, dan kunt u bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen om eventuele gemaakte ontstoppingskosten terug te vorderen.

Voor vragen of het doen van een melding kunt u contact opnemen met het team Stadsbeheer van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.