Heeft u een klacht over het riool? Bijvoorbeeld omdat het riool verstopt is of stinkt? Als de oorzaak buiten uw erf ligt, meldt u dit bij de gemeente.

Beschrijving

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.

Wanneer u een rioolontstopping heeft, dan dient u een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Als dit bedrijf constateert dat de verstopping buiten de perceelsgrens van de woning plaatsvindt en rechtstreeks grenst aan gemeentegrond, dan dient de gemeente ingeschakeld te worden.

De gemeente geeft dan opdracht aan een gespecialiseerd bedrijf, dat in opdracht van de gemeente werkzaamheden op dit gebied uitvoert, om de verstopping te verhelpen op gemeentegrond.

Indien de verstopping veroorzaakt wordt door opeenhoping van vuil, dan dient de gebruiker de kosten van de verstopping zelf te betalen.

Indien de verstopping op gemeentegrond zit én de oorzaak is te wijten aan een defect van de rioolhuisaansluiting, dan kan u bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen om de kosten, die u eventueel gemaakt heeft ten aanzien van genoemde verstopping, terug te vorderen.

 

 

 

 

U kunt u dit melden via telefoonnummer 14 0162.