Heeft u een klacht over het riool? Bijvoorbeeld omdat het riool verstopt is of stinkt? Als de oorzaak buiten uw erf ligt, meldt u dit bij de gemeente.

Beschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.

Wanneer u een rioolontstopping heeft, dan dient u een gespecialeerd bedrijf in te schakelen. Als dit bedrijf constateert dat de verstopping buiten de perceelsgrens van de woning plaatsvind en rechtstreeks grenst aan gemeentegrond dan dient de gemeente ingeschakeld te worden.

De gemeente geeft dan opdracht, in de meeste gevallen is dit een gespecialiseerd bedrijf die in opdracht van de gemeente werkzaamheden op dit gebied uitvoerd om de verstopping te verhelpen op gemeentegrond.

Indien de verstopping zit op gemeentegrond en de oorzaak is te wijten aan een defect van de rioolhuisaansluiting dan kunt u bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen om de kosten die u eventueel gemaakt heeft ten aanzien van genoemde verstopping terug te vorderen.

Indien de verstopping veroorzaakt wordt door opeenhoping van vuil dan dient de gebruiker de kosten van de verstopping te betalen. Dit bedrag is vastgesteld in de retributieverordening.

 

 

 

 

 

 

 

Op werkdagen en tijdens de reguliere werktijden kunt u dit melden via telefoonnummer 14 0162 en buiten de reguliere werktijden kunt u dit melden via de politie 0900 8844. De politie informeert de dienstdoende medewerker van de gemeente.