Beschrijving

Een rooilijn is de lijn waarop voorgevels uitgemeten zijn. De gemeente zet de rooilijnen uit voor nieuwbouw. Uitzetwerkzaamheden dienen tenminste een week voor de gewenste uitvoeringsdatum te worden aangevraagd.