Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan moet u hiervoor soms een vergunning aanvragen.

Beschrijving

Horecaondernemers die een terras willen, moeten soms een vergunning aanvragen. Dit is afhankelijk van de locatie. De gemeente heeft namelijk een gebied aangewezen waarbinnen u zonder vergunning een terras mag inrichten. U moet zich wel aan algemene regels houden.

Buiten het aangewezen gebied moet u voor een terras wel een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt.

Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

Om een terras te mogen inrichten moet u in ieder geval beschikken over een horecavergunning. Daarnaast moet uw terras voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

 • het terras moet er netjes uitzien
 • terrasmeubels moeten verplaatsbaar zijn
 • er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers
 • u houdt zich aan de gemeentelijke openingstijden voor terrassen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een terras aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • waar het terras moet komen
  • of u voor een straat-, plein- of gevelterras kiest
  • een situatieschets
  • welke periode u het terras open wilt houden (terrasseizoen)
  • welke openingstijden u wilt

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.