Beschrijving

Als u met elkaar wilt trouwen, mag u zelf de trouwlocatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen.

Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen. Lees meer informatie op de pagina 'Trouwen'.

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland trouwen? Lees dan de informatie op de pagina 'Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont'.

Wat als u een niet- Nederlandse nationaliteit heeft, u in het buitenland heeft gewoond of u bent er geboren?
In dat geval gelden er bijzondere regels. Ook als u in het buitenland hebt gewoond, zelfs voor een korte periode, of als u niet in Nederland bent geboren, dan heeft u vaak andere documenten nodig. Neem voor informatie op tijd contact op met de afdeling burgerzaken.
Dit in verband met de soms lange procedures die in ieder land anders zijn.

Woont u beiden niet in Oosterhout, maar wilt u wel in Oosterhout trouwen of uw partnerschap laten registreren?
Dat kan. U doet melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in de gemeente waar u dit wil laten plaatsvinden.

Beiden vanaf de geboorte woonachtig in Nederland?
Dan heeft u geen afschrift geboortakte en uittreksel Basisregistratie Personen nodig bij het in ondertrouw gaan.Neem voor nadere informatie daarover contact op met tel. nr. 140162 

Huwelijkssluiting
De huwelijkssluiting: dit is het moment van het daadwerkelijk 'trouwen'. U kunt op meerdere locaties in de gemeente Oosterhout trouwen. Het is zelfs mogelijk te trouwen in een locatie die uw eigen voorkeur heeft. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Neem voor nadere informatie daarover contact op met tel. nr. 140162. U kunt samen met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand bespreken hoe de inhoud van de huwelijkssluiting eruit gaat zien.

Kosten
Aan de melding zelf zijn geen kosten verbonden. Wel komen de kosten van eventuele uittreksels en afschriften voor rekening van het bruidspaar indien deze nodig zouden zijn. Informeer bij de afdeling burgerzaken of u deze documenten nodig heeft, dit is nl. niet altijd het geval.
Wanneer bruid of bruidegom niet de Nederlandse taal verstaan en/of spreken, zal altijd gebruik gemaakt worden van een tolk van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland. De hieruit voortvloeiende kosten zullen aan het bruidspaar worden doorberekend.
Het is de bedoeling dat de kosten voor het huwelijk worden betaald ten tijde dat men melding doet.


 

U doet een schriftelijke melding bij de gemeente waarin u wilt trouwen. 

U hoeft niet te betalen voor een melding voorgenomen huwelijk.