Beschrijving

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Geeft u informatie die van belang is op het recht op deze uitkering niet correct en tijdig door? Dan pleegt u uitkeringsfraude. 
 
Voorbeelden van uitkeringsfraude:
  • niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen;
  • niet doorgeven van uw verblijf in detentie;
  • niet doorgeven dat uw gezinssamenstelling veranderd is (bijv. gehuwd, gescheiden, net doen of u gescheiden bent);
  • een vals adres opgeven.
Bij fraude wordt ten onrechte bijstand aan u uitbetaald. U moet de teveel ontvangen uitkering terugbetalen en de bijstandsuitkering kan (tijdelijk) worden verlaagd. Ook kunt u een boete van maximaal 100% van het benadelingsbedrag krijgen. Bij zeer ernstige fraude (boven de € 50.000,--) komt de zaak zelfs voor de rechter.
 
Uitkeringsfraude voorkomen
U kunt uitkeringsfraude voorkomen door informatie op tijd èn volledig door te geven. Hiervoor gebruikt u het wijzigingsformulier. Weet u niet zeker of bepaalde veranderingen in uw situatie gevolgen hebben voor uw uitkering? Neem dan gerust contact op met de gemeente.
 
Vermoeden van fraude
De gemeente kan op verschillende manieren het vermoeden krijgen dat u fraude pleegt, namelijk door:
  • het (laten) controleren van uw gegevens;
  • het voeren van 'vervolggesprekken' met u;
  • informatie van andere instanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst);
  • (anonieme) tips.
Bij een vermoeden van fraude zal de gemeente eerst zelf een onderzoek opstarten. De gemeente vraagt informatie op en gaat met u in gesprek. Er kunnen (onaangekondigd) gesprekken bij u thuis worden gevoerd. Blijft na een onderzoek het vermoeden van fraude bestaan, dan schakelt de gemeente een sociaal rechercheur in.
 
Sociaal rechercheur
De sociaal rechercheur is een specialist in het onderzoeken van fraudezaken, zoals: koppelbaaspraktijken, 'zwart' werken, werken zonder inkomsten te melden, onderzoek naar postadressen en onofficieel samenwoning. Deze specialist mag onderzoeksmethoden gebruiken, zonder u hiervan van te voren op de hoogte te stellen. Deze onderzoeksmethoden lijken veel op die van de politie. Het kan voorkomen dat de rechercheur een getuigenverhoor afneemt. De rechercheur vraagt ook informatie op bij andere instanties. 
 

Fraude melden

Heeft u het vermoeden dat iemand met een uitkering fraudeert? U kunt hier een melding over maken bij de gemeente Oosterhout. Iedereen staat vrij een fraudemelding te doen, ook instanties. De melding mag anoniem gedaan worden. 

Probeer als (anonieme) melder zo veel mogelijk informatie over de fraudezaak te verstrekken. Denk hierbij aan informatie als: 

•naam fraudepleger

•adres en woonplaats fraudepleger

•geboortedatum fraudepleger

•telefoonnummer

•soort fraude

•hoe lang de fraude al gepleegd wordt

•bij 'zwart' werk: de gegevens van de 'werkgever'

•getuigen

•werktijden

•gegevens over een auto (kleur, merk, type, kenteken)

•inkomsten

•inwonende personen (aantal, telefoonnummer, naam, geboortedatum)