Wilt u een uitstalling bij uw bedrijf plaatsen? Vraag dan om toestemming bij de gemeente.

Beschrijving

U kunt een uitstalling plaatsen bij uw bedrijf. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in uw bedrijf verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

De voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

 • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer.
 • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan.
 • De uitstalling is niet groter dan de afmetingen waarvoor u toestemming heeft gekregen.

Zo vraagt u toestemming aan voor het plaatsen van een uitstalling:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waarom u de uitstalling wilt plaatsen
  • welk soort uitstalling het is
  • hoe groot de uitstalling is
  • waar en wanneer u de uitstalling wilt plaatsen
  • hoelang de uitstalling blijft staan

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Oosterhout.

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
Telefoonnummer: 14 0162

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.