Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Uitstalling plaatsen bij een winkel

Ondernemers kunnen een uitstalling plaatsen bij hun winkel. U moet hiervoor toestemming vragen bij de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel ook verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte.

Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

Voor meer informatie kunt u ook de Algemene Plaatselijke Verordening raadplegen.

Voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

   

 • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer. 
 •  

 • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan. 
 •  

 • De uitstalling voldoet aan de gestelde afmetingen.
 •  

Om toestemming voor een uitstalling te vragen, geeft u door:

   

 • waarom u de uitstalling wilt plaatsen
 •  

 • welk soort uitstalling het is
 •  

 • hoe groot de uitstalling is
 •  

 • waar u de uitstalling wilt plaatsen
 •  

 • wanneer en hoe laat u de uitstalling wilt plaatsen
 •  

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Oosterhout.

Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
Telefoonnummer: 14 0162

U vraagt toestemming aan bij de gemeente.