Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Beschrijving

Een ondernemer kan bij de gemeente een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. De burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan gebeurtenissen zoals: geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een uittreksel van burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld. Naast een uittreksel kunt u ook een afschrift van de burgerlijke stand krijgen (dit is een gewaarmerkte fotokopie).

Voorwaarden

Een uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen als u kunt aantonen daarbij ´gerechtvaardigd belang´ te hebben. Als u een uittreksel over een andere persoon aanvraagt, heeft u vaak een document nodig waaruit het gerechtvaardigd belang van uw aanvraag blijkt. Personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben, zijn:

 • Personen op wie de akte betrekking heeft.
 • Een gemachtigde van deze personen.
 • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft.
 • De erfgenamen.
 • De echtgenoot of echtgenote.
 • De geregistreerde partner.
 • De wettelijk vertegenwoordiger.
 • Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure.
 • Degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie

Voorbeelden van een uittreksel zijn:

 • Een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.
 • Een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister (partnerregistratie). Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden e.d.
 • Een uittreksel uit het overlijdensregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is. Als u bijvoorbeeld wilt hertrouwen en uw vorige partner is overleden, dan heeft u een uittreksel van overlijden nodig.

U kunt het uittreksel digitaal aanvragen met het formulier 'Afschrift burgerlijke stand digitaal aanvragen ondernemer' onderaan deze pagina. U betaalt het uittreksel of afschrift online.

Heeft u vragen ?
U kunt telefonisch contact opnemen met 140162

De gemeente stuurt binnen 5 werkdagen het afschrift naar u op.

Voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u € 16,60 (2024)
Een meertalig uittreksel of modelformulier kost €16,60 (2024)

Direct online bij de aanvraag te betalen met creditcard of iDeal.