Op een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens, zoals uw naam en huidige adres. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin u woont.

Beschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres.

Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.

Reist u met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland? Vraag een uittreksel aan voor het reizen met minderjarigen. Hierop staan de gegevens van het kind en wie er gezag heeft. Dat kan handig zijn bij controle aan de grens. 

Er zijn meerdere soorten uittreksels met verschillende gegevens. Het is belangrijk dat u weet welke gegevens u nodig heeft. Dan kan het juiste uittreksel gemaakt worden. 

Zo vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen aan:

Digitaal:

  • Ga naar Formulieren onderaan deze pagina en klik op de link Uittreksel BRP aanvragen
  • Log in met uw DigiD bij uw gemeente
  • Vul uw gegevens in
  • U betaalt het uittreksel online bij de aanvraag
  • U krijgt het uittreksel binnen 4 werkdagen thuisgestuurd.

Aan de balie in het stadhuis:

  • U dient u zich te legitimeren.
  • Vraagt u dit voor iemand anders aan dan brengt u een ondertekende machtiging mee samen met een (kopie) identiteitsbewijs van de aanvrager en van u zelf.
  • U kunt hiervoor een afspraak maken

€ 11,90 (bij aanvraag aan balie)

€   7,95 (bij aanvraag via digitaal loket)