Op een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens, zoals naam en huidige adres. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin betrokkene woont.

Beschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Er kan een kopie van deze gegevens opgevraagd worden. Dit heet een uittreksel. Hierop staat de naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres.

Er zijn meerdere soorten uittreksels met verschillende gegevens. Het is belangrijk dat u weet welke gegevens u nodig heeft. Dan kan het juiste uittreksel gemaakt worden. 

U vraagt het uittreksel digitaal aan via 'uittreksel uit basisregistraie personen voor ondernemer' aan via het formullier onder aan de pagina

U ontvangt het uittreksel binnen 5 dagen per post.

De kosten zijn € 12,85 (2024)