Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vergoeding aanvragen voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw

Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen een bijdrage vragen voor nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. De gemeente heeft hier geld voor gereserveerd. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van de school.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •  

De belangrijkste voorwaarden zijn:

   

 • alleen het schoolbestuur kan een aanvraag indienen
 •  

 • het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs kunnen geen gebruik maken van de vergoeding
 •  

Om incidentele vergoeding voor huisvesting van onderwijs aan te vragen, geeft u door:

   

 • waarom de vergoeding nodig heeft
 •  

 • voor hoeveel goederen en mensen u huisvesting nodig heeft
 •  

 • eventueel hoeveel u schat dat de huisvesting zal kosten
 •  

 • hoe u de vergoeding wilt besteden
 •  

Kijk in de huisvestingsverordening in de Verordeningen en Regelingenbank of u een vergoeding kunt krijgen. Vraag daarna om een bijdrage van de gemeente.

Op de Contactpagina staan de contactgegevens van de gemeente Oosterhout.