Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld een inrit aanleggen, een boom vellen of een gebouw (ver)bouwen of slopen? Dan is er niet altijd een vergunning nodig. Dit heet dan vergunningsvrij of toestemmingsvrij. Soms kan het zijn dat u geen vergunning moet vragen, maar wel een informatieplicht heeft of een meldingsplicht.

Beschrijving

Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld een inrit aanleggen, een boom vellen of een gebouw (ver)bouwen of slopen? Dan is er niet altijd een vergunning nodig. Dit heet dan vergunningsvrij of toestemmingsvrij. Soms kan het zijn dat u geen vergunning moet vragen, maar wel een informatieplicht heeft of een meldingsplicht.

Om te weten welke regels er gelden voor uw activiteit is er één loket waar alle regels zijn te raadplegen, het omgevingsloket. Naast het inzien van regels, kunt u ook een zogenaamde vergunningencheck doen. Aan de hand van een aantal vragen weet u of u zich aan regels moet houden en welke regels dat zijn. En of u aanvullend op die regels een informatieplicht of meldingsplicht heeft voordat u de activiteit gaat uitvoeren. Of een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Via het omgevingsloket kunt u een vergunningencheck doen. Mocht daaruit blijken dat u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen of informatie moet delen, dan kunt u via hetzelfde loket deze aanvragen of indienen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan wordt u geadviseerd via dit omgevingsloket eerst een conceptverzoek in te dienen, alvorens een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.

De vergunningencheck is gratis.

Aan de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning of conceptverzoek zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).