Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

Beschrijving

Wanneer u solliciteert naar een functie, waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen (bijvoorbeeld kinderen), kan uw werkgever vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Voor sommige functies zoals onderwijzer en taxichauffeur is de verklaring zelfs bij wet verplicht gesteld.

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt afgegeven als er over de aanvrager in de afgelopen vier jaar geen informatie in de justitiële documentatie terecht is gekomen. Daarop zijn twee uitzonderingen. De aanvrager heeft in die vier jaar enige tijd in de gevangenis doorgebracht of er is in het verleden sprake geweest van een zedendelict. Indien een aanvrager in de vier jaar voor de aanvraag wel in de justitiële documentatie voorkomt, vindt er vervolgonderzoek plaats.

Een VOG kan worden gevraagd voor werkrelaties of daarmee gelijkstaande contacten. Onder een werkrelatie wordt ook verstaan het verrichten van werkzaamheden voor een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Dit kan zowel betaald als onbetaald zijn. Bij een zogenoemde VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het strafrechtelijk verleden van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Of er sprake is van relevante antecedenten waardoor een VOG niet kan worden afgegeven, wordt bepaald door de relatie die er is tussen de strafbare feiten en de werkzaamheden of functie die de betrokkene gaat vervullen.

Waar vraag ik een VOG aan?

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen.

U kunt een afspraak maken om een Verklaring omtrent het Gedrag aan te komen vragen.

Termijn van beslissing
Binnen twee tot maximaal vier weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing op uw aanvraag genomen. Met vragen over de voortgang van uw aanvraag kunt u contact opnemen met COVOG.

COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag
Telefoon: (088-9982200)
E-mail: frontdesk.dbz@minjus.nl
Internet: justitie

Iedereen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Doe de VOG-check van Justis om te zien wat uw kans op een VOG is.

Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) altijd aan via Justis (online) of de gemeente (schriftelijk).

Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

 • Vraag aan de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal voor u klaarzetten.
 • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
 • Log in met uw DigiD.
 • Controleer uw gegevens.
 • U betaalt de VOG online met iDEAL.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Vraag dan om het aanvraagformulier bij de organisatie.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Lever het ingevulde formulier in bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U betaalt de VOG bij de aanvraag.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Binnen twee tot maximaal vier weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing op uw aanvraag genomen. Met vragen over de voortgang van uw aanvraag kunt u contact opnemen met het COVOG.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kost:

 • voor natuurlijke personen € 41,35
 • als u een VOG online aanvraagt via Justis € 33,85
 • voor bedrijven € 207,-

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen krijgen de VOG gratis.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.