Heeft u een zieke boom gekapt? Voor het vervoeren of vernietigen van de resten van de boom neemt u contact op met de gemeente.

Beschrijving

Als een boom ziek is, kan de gemeente beslissen deze te behandelen of te kappen. U moet voor de behandeling van de zieke boom, de instructies van de gemeente volgen. Als u de boom gekapt heeft en dit is een boomsoort die een boomziekte kan verspreiden, heeft u een vergunning nodig om de restanten te vervoeren of vernietigen. Overige informatie kunt u vinden bij het onderdeel 'bomen kappen'.

Neem contact op met de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.