Als u een voertuig parkeert om te verkopen, dan moet u zich aan een aantal regels houden.

Het is degene die een bedrijf, nevenbedrijf of dan wel een gewoonte er van maakt om voertuigen te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden de weg als werkplaats voor voertuigen, dan wel de weg met als kennelijk doel voertuigen te verkopen, te gebruiken.

Het college kan een ontheffing van het verbod verlenen.

Beschrijving

U mag niet zomaar ergens een voertuig parkeren om het te verkopen. Het is belangrijk dat de weg veilig blijft en er geen overlast is.

De voorwaarden voor het verkopen van een voertuig op straat zijn:

  • het voertuig dat u wilt verkopen staat niet te lang op dezelfde plek
  • het uitzicht van omwonenden wordt niet verstoord
  • het voertuig dat u wilt verkopen is niet kapot

U kunt een ontheffing aanvragen voor het verkopen van voertuig vanaf de openbare weg aanvragen via het contactformulier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Buiten Beleid van de gemeente Oosterhout, via 14 0162, of via het contactformulier.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.