Als u een goede reden heeft, kunt u uw naam wijzigen. Voor het wijzigen van uw voornaam dient u een verzoek in bij de rechtbank. Het wijzigen van uw achternaam doet u bij Justis.

Beschrijving

Let op!

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind ook een dubbele achternaam geven. Is uw oudste kind geboren tussen 31 december 2015 en 1 januari 2024? U heeft tot 1 januari 2025 de tijd om de achternaam te veranderen.

Wilt u uw achternaam veranderen? De aanvraag hiervoor kunt u niet bij de gemeente indienen. U moet een verzoek doen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiervoor gebruikt u een speciaal aanvraagformulier dat u hier kunt vinden. Als uw verzoek in behandeling wordt genomen, treedt er een uitgebreide procedure in werking. De behandeling van uw verzoek kost € 835,=. Als u voor u en 1 of 2 van uw minderjarige kinderen naamswijziging aanvraagt, hoeft u dit bedraag maar 1 keer te betalen. Vraagt u naamswijzing aan voor u en 3 of meer kinderen moet u tweemaal dit bedrag betalen. 

Keurt het Ministerie van Veiligheid en Justitie de wijziging van uw achternaam goed? De gemeente verwerkt deze beslissing dan in de registers van de burgerlijke stand. Zowel de registers van de gemeente waar u bent geboren als van de gemeente waar u woont, worden gewijzigd. De naamswijziging wordt ook verwerkt op uw persoonslijst (lijst met GBA-gegevens) en op de lijst van uw familie.

Wijst het ministerie uw verzoek af? U kunt dan in beroep gaan bij de minister van Veiligheid en Justitie. Wijst deze opnieuw uw verzoek af, dan is het mogelijk in beroep te gaan bij de rechtbank. Wordt uw beroep alsnog afgewezen? Een laatste mogelijkheid is in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Voor het in beroep gaan, heeft u een advocaat nodig. 

Wilt u informatie over het wijzigen van uw voornaam? Kijk dan bij voornaam, wijziging.

U kunt uw voornaam of die van uw kind wijzigen als u een goede reden heeft. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

De voorwaarden om uw achternaam of die van uw kinderen te kunnen veranderen, vindt u op Justis.nl

U kunt een dubbele achternaam voor uw kind of kinderen kiezen als uw oudste kind ná 31 december 2015 is geboren. Het kind of de kinderen kunnen dan de achternamen van beide ouders krijgen. U mag zelf de volgorde bepalen. U hebt tot 1 januari 2025 de tijd om de achternaam te veranderen.

 1. Geboorteakte(n) van de persoon wiens naam moet worden gewijzigd.
 2. Akte van echtscheiding, indien van toepassing bij de aanvraag 
 3. Schriftelijke aanvraag van wijziging.
 4. Voorziening ouderlijk gezag (via de rechtbank), indien van toepassing bij de aanvraag

Bij het wijzigen van de voornaam betaalt u de kosten van uw advocaat en voor de griffie van de rechtbank.

De kosten voor het wijzigen van de achternaam zijn:

 • voor een meerderjarige: € 835
 • voor 1 of 2 minderjarigen: € 835
 • voor 3 of meer minderjarigen: € 1.670

Wilt u uw kind of kinderen een dubbele achternaam geven? Dat kost € 75. Voor ieder volgend kind kost het € 50.

Is uw achternaam afkomstig van uw tot slaaf gemaakte voorouders? En wilt u uw achternaam wijzigen? In de loop van 2024 wordt het wijzigen van uw achternaam gratis.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.