Beschrijving

Wilt u uw voornaam wijzigen? Dan moet u een aanvraag indienen bij de rechtbank. Hiervoor kunt u dus niet terecht bij de gemeente. U moet voor het wijzigen van uw voornaam een belangrijke reden hebben. Ook mag de nieuwe naam niet onbehoorlijk zijn.

Als de rechtbank de wijziging van uw naam goedkeurt, verwerkt de gemeente deze beslissing in de registers van de burgerlijke stand. Zowel de registers van de gemeente waar u bent geboren als van de gemeente waar u woont, worden gewijzigd.

Wijst de rechtbank uw verzoek af? In dat geval kunt u in beroep gaan bij het gerechtshof. Als ook dit beroep wordt afgewezen, kunt u nog in cassatie bij de Hoge Raad. Zowel voor het aanvragen van een voornaamwijziging als voor het in beroep gaan, hebt u een advocaat nodig.

Voor meer informatie over het wijzigen van uw voornaam kijkt u hier. Wilt u informatie over het wijzigen van uw achternaam? Kijk dan bij het product achternaam wijzigen .

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een advocaat.
  • U heeft een goede reden om uw naam te willen wijzigen. 
  • U mag geen ongepaste naam kiezen; dus geen scheldwoorden of merknamen.

Uw advocaat vertelt u welke informatie u nodig heeft om een procedure te starten.

U moet een aanvraag indienen bij de rechtbank. Hiervoor kunt u dus niet terecht bij de gemeente.

U betaalt de kosten van uw advocaat en voor de griffie van de rechtbank.