Voor vragen over opgroeien, opvoeding en problemen met uw kinderen kunt u naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Heeft u extra ondersteuning nodig? Meld uw hulpvraag dan bij de gemeente.

Beschrijving

Misschien heeft u vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld over ziektes of voeding. Of over problemen thuis. Uw kind kan bijvoorbeeld vaak spijbelen. Of er is veel ruzie. Het kan ook zijn dat uw kind depressief is. Of dat er verslavingsproblemen zijn. Of u bent zelf jongere en heeft vragen hierover.

Neem met dit soort vragen contact op met het Sociaal team. U krijgt dan uitleg, advies of hulp. Vaak willen mensen in uw omgeving ook helpen. Denk aan familieleden, vrienden en buren.

Het Sociaal team gaat dan met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. Het Sociaal team kijkt samen met u naar wat u zelf kunt doen en waarbij mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kan het Sociaal team u een individuele voorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld verslavingszorg, jeugd-ggz of andere vormen van jeugdzorg.

Het Sociaal team beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Meld uw hulpvraag bij het Sociaal team. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

Het Sociaal team maakt een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis of buurman. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

Het Sociaal team bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een individuele maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan zorgt het Sociaal team hiervoor. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen. Lees hierover meer bij 'Persoonsgebonden budget'.

Stel uw hulpvraag aan het Sociaal team van de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 140162.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.