Beschrijving

Let op!

  

Als u de Nederlandse nationaliteit niet heeft, maar wel in Nederland woont en verblijft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Dit kan alleen als u kunt aantonen dat u geen paspoort kunt krijgen in het land waar u vandaan komt. Met het vreemdelingenpaspoort kunt u naar het buitenland reizen. Het paspoort is in alle landen geldig, behalve in het land waar u vandaan komt. Vaak heeft u daarnaast een visum nodig.

De geldigheid van het paspoort hangt af van het soort paspoort dat u krijgt. Het is maximaal 5 jaar geldig.

In het paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar.

Heeft u een vluchtelingenstatus? Dan kunt u geen vreemdelingenpaspoort aanvragen. Vraag een vluchtelingenpaspoort aan.

Voorwaarden zijn onder andere:

 • Uw eigen land geeft u geen paspoort.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning (type I of II). 
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 • U heeft geen vluchtelingenstatus.

Kinderen moeten ook een eigen paspoort hebben. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

 1. Een geldig verblijfsdocument type I of II.
 2. Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook die verlopen zijn.
 3. Indien de aanvrager geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken worden aangetoond
 4. Een recente, goed gelijkende pasfoto. Kijk voor meer informatie op de website Paspoortinformatie.
 5. In geval van vermissing:Kijk voor deze richtlijnen bij 'verloren of gestolen paspoort/identiteitskaart'.
 6. Indien u minderjarig bent, moet uw ouder of voogd het aanvraagformulier mede ondertekenen en in persoon bij de aanvraag aanwezig zijn.
 7. Indien u onder curatele staat, moet de curator schriftelijk toestemming geven.
 8. De kosten dienen bij de aanvraag voldaan te worden.

U vraagt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente stuurt uw aanvraag door aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij moeten toestemming geven voor uw vreemdelingenpaspoort.

Een vreemdelingenpaspoort kost € 56,55

Wilt u met spoed een paspoort aanvragen? Dan betaalt u een toeslag van € 50,90